آنتی ویروس پادویش آی نوتی

آنتی ویروس های ارائه شده،  نسخه امنیت کامل Padvish Total Security می باشند. تمامی سرویس ها دو ساله بوده و قابل استفاده در ویندوز و گوشی های اندرویدی به صورت همزمان می باشند، برای مثال در صورتی که شما سرویس ۵ کاربره را خریداری نمائید به صورت همزمان می توانید آنتی ویروس را در ۵