نوبت دهی با سیستم ussd

سیستم نوبت دهی موبایلی USSD : این سیستم بدون نیاز به گوشی­ های هوشمند، اینترنت، و حتی با استفاده از گوشی­های تلفن همراه معمولی و با شماره گیری کد اختصاصی و طی مراحل کوتاه و وارد کردن کد پزشک، می تواند نسبت به اخذ نوبت اقدام کند. در این روش امکان دریافت حق ویزیت از