فروشگاه چینی و بلور تفاخ

💰 فروشگاه چینی و بلور تفاخ مجهز به کارت ویزیت الکترونیکی شد 👤 میلاد تفاخ 📍 مکان: #خوزستان #شوش 📞 تماس: ۰۹۱۶۶۴۳۵۸۷۵ 🎫 ارسال کد “تفاخ” یا “miladtafakh” به ۱۰۰۰۸۵۹۰      

پرده سرای پارس لامع

پرده سرای پارس لامع در ایلام مجهز به کارت ویزیت الکترونیکی شد با مدیریت:حامد عبدالمحمدی مکان:ایلام شماره تماس: ۰۹۱۸۱۴۱۰۵۱۴ ارسال کد ” پارس لامع ” یا ” parslame ” به شماره ۱۰۰۰۸۵۹۰